OPTONE

OPTONE được thành lập vào năm 2003, chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm truyền thông cáp quang.