Asco - Van điện từ-2 Way 2/2-ASCO Series 068

Liên hệ Còn hàng

Van điện từ - 2 Way 2/2 - ASCO Series 068 Van tỷ lệ

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

  • Van tỷ lệ mỏ được thiết kế để kiểm soát tỷ lệ dòng chảy của chất lỏng và khí trung tính hoặc tích cực bằng cách thay đổi tín hiệu đầu vào điện thành cuộn dây
  • Giảm truyền nhiệt giữa cơ chế điều khiển và chất lỏng làm cho chúng lý tưởng để sử dụng với các thuốc thử nhạy cảm với nhiệt và các mẫu sinh học
  • Độ trễ (<20%), độ lặp lại tuyệt vời (<5%), và độ nhạy cao (<1%) làm cho các van này lý tưởng cho việc kiểm soát lưu lượng chất lỏng chính xác cao
  • Đáp ứng tất cả các chỉ thị CE có liên quan và tuân thủ RoHS
  • Các ứng dụng điển hình bao gồm sắc ký, trình tự DNA, chẩn đoán In vitro và máy phân tích chất lỏng công nghiệp

ASCO Series 068 Flapper Proportional Isolation Catalog

 
Tags: