Tin tức

Chuyên mục: Tin tức

NTD Nhà phân phối ASCON TECNOLOGIC VIET NAM Distributor | ASCON TECNOLOGIC VIETNAM

Nhà phân phối ASCON TECNOLOGIC VIET NAM Distributor | ASCON TECNOLOGIC VIETNAM

Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại thiết bị công nghiệp NTD là nhà phân phối của hãng Asco Tecnologic tại Việt Nam – Asco Tecnologic Vietnam. Là hãng tiên phong phát triển các bộ điều khiển đầu tiên trên thế giới.

Được ứng dụng rộng rãi trong các ngành : Sản xuất thực phẩm, Bao bì, Nhiệt điện, Caremic,…

* Các sản phẩm chủ yếu của Ascon Tecnologic:

1/ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CÔNG NGHIỆP
-    Digital electronic thermostat - Bộ điều khiển:  Z31A
-    Digital thermostat - Bộ điều khiển: TLZ10
-    Digital thermostat - Bộ điều khiển: TLZ11
-    DIN rail mount digital thermostat with defrost - Bộ điều khiển: TLZ35
-    Thermostat - Bộ điều khiển: E51A
-    Wall mount thermostat – Bộ điều khiển: W09
-    Analog temperature controller – Bộ điều khiển: TCPDE
-    Controller with independent timer – Bộ điều khiển: KM1
-    Controller with independent timer – Bộ điều khiển: KR1
-    Controller with independent timer – Bộ điều khiển: KX1
-    Entry level controller – Bộ điều khiển: R38
-    Controller with programmable input – Bộ điều khiển: TLK31
-    Controller with programmable input – Bộ điều khiển: TLK32
-    Controller with programmable input – Bộ điều khiển: TLK38
-    Controller with programmable input – Bộ điều khiển: TLK39
-    Controller with universal input – Bộ điều khiển: TLK41
-    Temperature controller with universal input – Bộ điều khiển: TLK42
-    Temperature controller with universal input – Bộ điều khiển: TLK43
-    Controller with programmable input – Bộ điều khiển: TLK48
-    Controller with programmable input – Bộ điều khiển:TLK49
-    Controller with programmable input, 3 outputs and RS485 – Bộ điều khiển: TLK72
-    Controller with universal input – Bộ điều khiển: TLK94
-    Controller with 2 outputs – Bộ điều khiển: TLK96
-    1/32 DIN controller, indicator, transmitter – Bộ điều khiển: C1
-    1/16 DIN controller, indicator, transmitter – Bộ điều khiển: M1
-    1/16 DIN temperature controller for hot runners – Bộ điều khiển: M2
-    1/16 DIN heat/cool temperature controller – Bộ điều khiển: M3
-    1/16 DIN Double action controller with analogue output – Bộ điều khiển: M4
-    1/8 DIN Heat/Cool temperature controller – Bộ điều khiển: X1
-    1/4 DIN Heat/Cool temperature controller – Bộ điều khiển: Q1
-    1/8 DIN Double action controller with analogue output – Bộ điều khiển: X3
-    1/4 DIN Double action controller with analogue output – Bộ điều khiển: Q3
-    Differential controller with independent timer – Bộ điều khiển: KX8
-    Differential controller with independent timer – Bộ điều khiển: KR8
-    Differential controller with independent timer – Bộ điều khiển: KM8
-    Multifunction programmable control system – Bộ điều khiển: AC3NP
-    Controller, programmer with Heater Break (HB) function – Bộ điều khiển: KM2
-    Controller, programmer with independent timer – Bộ điều khiển: KRD3
-    Servomotor controller – Bộ điều khiển: KX6
-    Controller, programmer with independent timer – Bộ điều khiển: KM3
-    Controller programmer, with 8 programs and 96 segments – Bộ điều khiển: KM5
-    Controller, programmer with independent timer – Bộ điều khiển: KR3
-    Controller programmer, with 8 programs and 96 segments – Bộ điều khiển: KR5
-    Controller, programmer with independent timer – Bộ điều khiển: KX3
-    Controller programmer, with 8 programs and 96 segments – Bộ điều khiển: KX5
-    DIN RAIL mount mini-programmer controller – Bộ điều khiển: K30
-    Mini-programmer controller – Bộ điều khiển: K31
-    Dual Display mini-programmer controller – Bộ điều khiển: K32
-    Mini-programmer controller – Bộ điều khiển: K38
-    Dual display mini-programmer controller – Bộ điều khiển K39
-    Mini-programmer controller – Bộ điều khiển: K48
-    Dual Display mini-programmer controller – Bộ điều khiển: K49
-    DIN Rail mount mini-programmer controller – Bộ điều khiển: K85
-    1/16 DIN Process controller setpoint programmer – Bộ điều khiển: M5
-    1/8 DIN controller with PROFIBUS DP and Modbus RTU Master/Slave – Bộ điều khiển: X5
-    1/4 DIN controller with PROFIBUS DP and Modbus RTU Master/Slave – Bộ điều khiển: Q5
-    1/4 DIN Dual loop controller – Bộ điều khiển: QD
-    1/4 DIN programmer/controller with 16 programs and 255 segments – Bộ điều khiển: QP  
-    DIN RAIL mount mini-programmer controller – Bộ điều khiển: KRD3
-    DIN rail mount digital thermostat with defrost – Bộ điều khiển: TLZ35
-    DIN RAIL mount mini-programmer controller – Bộ điều khiển: K30
-    4 modules DIN Rail mount mini-programmer controller – Bộ điều khiển: K85
-    DIN rail mount temperature controller with current transformer – Bộ điều khiển: D1
-    Dual insulated loops DIN rail mount temperature controller – Bộ điều khiển: D2
-    DIN rail mount double action controller with analogue output – Bộ điều khiển: D3
-    Wine controller – Bộ điều khiển: KR1E
-    Wine controller – Bộ điều khiển: KM1E
-    Temperature controller with speed feedback control – Bộ điều khiển: KM7
-    Temperature controller with speed feedback control – Bộ điều khiển: KR7
-    Temperature controller with speed feedback control – Bộ điều khiển: KRD7
-    Temperature controller with speed feedback control – Bộ điều khiển: KX7
-    Bakery oven controller – Bộ điều khiển: TCO30
-    Super compact multifunction programmable controller – Bộ điều khiển: NANOPAC NP4
-    Multifunction programmable compact controller – Bộ điều khiển: NANOPAC N81
-    Multifunction programmable compact controller – Bộ điều khiển: NANOPAC MP02
-    Distribuited Programmable Automation Control system (PAC) – Bộ điều khiển: SIGMAPAC
-    IEC 61131-3 Programming software – Bộ điều khiển: OPENPCS
-    9.7" Touchscreen colour operator panel – Màn hình điều khiển: OPMT8090XE
-    9.7" Touchscreen colour operator panel – MÀn hình điều khiển: OPMT8092XE
-    7" Touchscreen colour operator panel – Màn hình điều khiển: OPMT8073IE
-    7" Touchscreen colour operator panel – Màn hình điều khiển: OPMT8071IE
-    4.3" Touchscreen colour operator panel – Màn hình điều khiển: OPMT8050IE
-     12.1" Touchscreen colour operator panel – Màn hình điều khiển: OPMT8121XE
-    15" Touchscreen colour operator panel – Màn hình điều khiển: OPMT8150XE/N
-    3.5" Touch screen operator panels – Màn hình điều khiển: PM35
-    Customizable remote HMI – Màn hình điều khiển: P01
-    Operator panel with PLC functions and 4.3" colour display – Màn hình điều khiển: P04
-    Digital timer, up to 2 outputs, NFC programming: T31
-    Timer programmer: BWT40                - Analogue timer: RTR
-    Timer and programmer: RTSTL-20            - Digital electronic timer: TT73
-    Analogue timer: RCT                    - Digital Counter: TC34
-    Digital electronic timer: TT34            - Digital Counter: TC49
-    Digital electronic timer: TT49            - Digital Counter: TC73
-    Power limiter, 2 outputs: TP34            - Power limiter, 2 outputs: TP49
-    Digital indicator – Bộ điều khiển: TLI40        
-    Alarms and generic events Display- Bộ điều khiển: X31L
-    Indicator 4 outputs and RS485 – Bộ điều khiển: K31V
-    Digital Indicator, 1 input and 2 outputs – Bộ điều khiển: K38V
-    Digital Indicator, 1 input, 3 output and RS485 – Bộ điều khiển: K48V
-    4 modules DIN Rail mount indicator – Bộ điều khiển: K85V
-    5 digit configurable display colour indicator – Bộ điều khiển: J1
-    5 digit configurable display colour indicator – Bộ điều khiển: J3
-    Indicator and transmitter with strain gauge Input - Bộ điều khiển:  J5
2/ REFRIGERATION – ĐIỆN LẠNH
-    Digital controller, 2 NTC inputs and 1 output - Reduced depth – Bộ điều khiển: E30
-    Digital controller, 2 NTC inputs and 1 output – Bộ điều khiển: E31
-    Digital controller, 3 NTC inputs and 3 outputs – Bộ điều khiển: E33
-    Digital controller, 3 NTC inputs and 3 outputs – Bộ điều khiển: E33B
-    Digital controller, 3 NTC inputs and 4 outputs – Bộ điều khiển: E34B
-    Programmable thermostat, 1 NTC input and 1 output : ET1
-    Programmable thermostat, 2 NTC inputs and 3 outputs: ET3
-    Digital electronic temperature controller with defrost – Bộ điều khiển: Z30
-    Digital electronic temperature controller with defrost – Bộ điều khiển: Z31
-    Digital electronic thermostat – Bộ điều khiển: Z31A
-    Digital controller for refrigerating units with energy saving – Bộ điều khiển: Z31E
-    Digital controller for refrigerating units with energy saving – Bộ điều khiển: Z31Y
-    Controller for refrigerating unit with 20A relay output (2 HP) – Bộ điều khiển: TLE20
-    Thermometer, 1 NTC input – Bộ điều khiển: E50
-    Digital controller with defrost – Bộ điều khiển E51
-    Thermostat – Bộ điều khiển: E51A
-    Digital controller for refrigerating units – Bộ điều khiển: TLW24
-    3 probe inputs (or digital input), up to 3 relay outputs, one of them 30A – Bộ điều khiển: Y33
-    Digital controller for refrigerating units – Bộ điều khiển: Y39
-    Digital controller for refrigerating units with real time clock – Bộ điều khiển: Y39C
-    Digital controller for refrigerating units with energy saving – Bộ điều khiển: Y39E
-    Controller for WINE CELLARS, single/dual loop, 3 inputs and 3 outputs – Bộ điều khiển: Y39W
-    Wall mount thermostat – Bộ điều khiển: W09
-    Wall mount thermostat with defrost, 3 inputs, 3 outputs and Real Time Clock – Bộ điều khiển: W09C
-    Wall mount thermostat with defrost – Bộ điều khiển: W09Y
-    Digital controller for refrigerating units – Bộ điều khiển: TLY35, TLY26, TLY27, TLY29, TLY35,…
-    Digital thermostat – Bộ điều khiển: TLZ10, TLZ11, TLZ12, TLZ12P, TLZ20, TLZ35, 
-    Advanced refrigeration controller, Data acquisition and RS485 transmission module, 4 inputs and 4 outputs  - Bộ điều khiển: X30
-    Humidity and temperature controller with defrost function – Bộ điều khiển: X33H
-    Advanced refrigeration controller, 4 inputs and 4 outputs – Bộ điều khiển: X34
-    Digital controller for refrigerating units – Bộ điều khiển: TLP29, TLP30, TLP55, ..
-    Slave power module – Mô đun nguồn: BSLB4
-    Programming external keyboard for TLB series – Bộ lập trình: TLBTA
-    Controller for refrigerating units, 3 inputs and 4 outputs – Bộ điều khiển: B05
-    Operator panel to be used with B05 – Bảng điều khiển: P03S
-    Operator panel to be used with B05 – Bảng điều khiển: P05S
-    Digital indicator, 1 NTC input - Reduced depth – Bộ điều khiển: E30V
-    Indicator – Bộ điều khiển: Z31V
-    Indicator, 1 input, 4 outputs and RS485 port – Bộ điều khiển: K31V
-    Digital Indicator, 1 input and 2 outputs – Bộ điều khiển: K38V
-    Digital Indicator, 1 input, 3 output and RS485 – Bộ điều khiển: K48V
-    4 modules DIN Rail mount indicator – Bộ điều khiển: K85V
-    Alarms and generic events Display – Bộ điều khiển: X31L
-    Indicator – Bộ điều khiển: E51V            - LCD indicators – TLCD02
-    LCD indicators, battery on the front side: TLCD03    - Remote display: TVRY
-    Defrost timer: TCS4
-    Milk tank controller – Bộ điều khiển: TLJ29M, TLJ35M,…
-    Multi-step controller, 4 outputs and RS485 – Bộ điều khiển: TLK31C
-    Differential Controller – Bộ điều khiển: K31D
-    Differential Controller 2 inputs and 3 outputs – Bộ điều khiển: TLS35
-    Differential wall mount thermostat – Bộ điều khiển: W09D
-    Differential Digital controller – Bộ điều khiển: Y09D
-    Controller for Peltier cells – Bộ điều khiển: TLK33
-    Multifunction programmable compact controller – Bộ điều khiển: MICROPAC M81
-    Multifunction programmable compact controller – Bộ điều khiển: MICROPAC MP02
3/ ACQUISITION AND DATA RECORDING – THU THẬP & GHI DỮ LIỆU
-    Remote expansion units for sigmaPAC programmable controllers – Bộ điều khiển: EXPAC – XP4, EXPAC – EP4
-    Data acquisition and RS485 transmission module, 4 inputs for temperature probes and 4 outputs – Mô đun truyền thông: X30A
-    DIN rail mount data acquisition, insulation, transmitter module with alarms – Mô đun truyền thông: D7
-    Digital I/O DIN rail mount module with 6 inputs and 2 outputs – Mô đun truyền thông: D8, D9
-    4 configurable analogue inputs Modbus-RTU module – Mô đun truyền thông: AI-04RT, AI-08HL, AI-08TC, AO-08HL, DI-16LV, DO-16TS, DM-08TS, AI-02UI, AI-04RT, AI-08DP, AI-08HL, AI-08TC, AO-08DP, DI-16LV, DI-32LV, DO-04TX, DO-04RL, DO-08RL, DO-16TP, DP-16TS, DO-32TS, DM-08TS, DM-16TS, DM-32TS, TDA04, TDA08 
-    Hybrid configurable recorder 100 mm – Bộ ghi: RZ10000
-    Hybrid configurable recorder 100mm – Bộ ghi – RC10000
-    Hybrid configurable recorder 180mm – Bộ ghi: RC18000
-    Videographic paperless recorder with data logging – Bộ ghi: RX200
-    Videographics recorder with wattmeter function – Bộ ghi: RP200
-    Gateway Modbus-RTU, PROFIBUS DP or DeviceNet to Modbus-RTU and Manager: DX
-    DIN rail mount gateway from CANopen or Modbus TCP to Modbus RTU: DY
-    DIN rail mount Modbus TCP/RTU gateway with WebSCADA: WEBSCADA
-    Ethernet Gateway: AET1
4/ SENSORS AND TRANSMITTERS
-    Contactless Infrared temperature sensors in stainless steel case – Cảm biến hồng ngoại: ZIS EIIRLIBGPMAT2018
-    Signal transmitter RTD, TC, mV, for DIN head mounting: ATT1
-    DIN rail mount 2 channels universal transmitter: ZTT-63/GD, ZTT-11/RD, ZTT-11/CD, ZTT-14, ZTT-17, ZTT-50/GD, ZTT-61/GD, ZTT-62/GD,…
-    Infrared sensor – Cảm biến hồng ngoại: ZIS 01, ZIS 1X, ZIS 3X, 
-    Probe for relative humidity + temperature, with RS485 serial communication – Đầu dò độ ẩm: TRH-MINI, TRH52, TRH21, TRH42, TRH11, TRH20, TRH22, TRH32, HL, H1, H3, H5, ZH,… 
-    Pressure transmitters for industrial use – Cảm biến áp suất: TPRC, TP27A, 
-    Differential pressure transmitter – Bộ đo áp suất: PT31, TP86A, TP4
5/ ACTUATORS
-    Solid state relay without heatsink: SSR, SSRD, SSRF,…
-    Tyristor Switches: TH-S, TH-A, TH-AX, TH-PX,.. 
-    Control valves with electrical actuator – Bộ điều khiển van: VM, VP, ET7, ET8,… 
-    Floating servomotor up to 20 Nm torque – Mô men xoắn: SEF, SBF, SED, SBD,… 
-    DIN-Rail Mount Electropneumatic Actuator: EPC30/20, EPC30/65
6/ EMISSION ANALYSIS AND COMBUSTION CONTROL – PHÂN TÍCH, KIỂM SOÁT KHÍ THẢI
-    Zirconium oxide probe for oxygene measurement – Đầu dò Oxy: ZO2-3E
-    Zirconium oxide probe for oxygene measurement – Đầu dò Oxy: ZO2-3E-C100
-    Zirconium oxide probe for O2 measurement – Đầu dò Oxy: ZO2-3L, 
-    Combustion indicator connectable to probe ZO2 – Bộ điều khiển: OXI, OXM, OXR, …
-    CO in-situ analyzer – Máy phân tích khí: ZCO
-    Carbon potential probe – Đầu dò khí Carbon: ZCC

Chứng nhận đại diện công ty NTD  nhà phân phối ASCON TECNOLOGIC Distributor

Tự hào là nhà phân phối các thiết bị và các giải pháp về khí của hãng Ascon Tecnologic tại Việt Nam, với nhiều năm kinh nghiệm.

Chi tiết xem tại địa chỉ: http://ntd-automation.com.vn hoặc liên hệ hotline 0971 961 212 để được đội ngũ chuyên viên tư vấn và hỗ trợ.

Công ty NTD là nhà phân phối ASCON TECNOLOGIC VIET NAM Distributor | ASCON TECNOLOGIC

 

------------
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại thiết bị công nghiệp NTD
Hotline: 0971961212 
Email: sales@ntd-automation.com

 

Tags: 0821300504, 0821300732, 0822120005, 0822121005, 0822122004, 0822391603, 100=AM=070=E=400=0-100C=SG=YW=NH=C4, 100=N5500=S=D=04=L=0/160MBAR, 100=T5500=S=L=04=L=0/10BAR=GR, 100=T5500=S=L=04=L=0/400BAR=XGR, 100=T5500=SL=04B=0/2.5MPA=GR, 100=T5500=SL=04L=0/0.16MPA=GV, 100=T5500=SL=04L=0/1.6BAR=XGV=SG, 100=T5500=SL=04L=0/10BAR=XGR=SG, 100=T5500KF=SL=04L=0/16BAR=XGT=M1100, 100=T5500KF=SL=04L=0/16BAR=XGTM1200, 1000 Pressure Gauge, 1002PIT-3A-1M-T3, 1201PG-1A-2.5B, 1201PS-1C-C, 1203PGT-1A-2, 1203PGT-1A-3.5B-T2, 1204PGS-1C-3.5B-C, 1204PGS-1C-6B-C-C, 1206PG-1C-2.5B, 1514-DGS-1C-4.5B-C, 1516DG-1A-6.0B, 159000021, 159000081, 159000082, 159000083, 159000084, 159000085, 159000086, 159000087, 159000088, 159000089, 159000090, 159000091, 159000092, 159000624, 159000625, 159000651, 159000654, 159000655, 159000656, 159000920, 159001718, 160=N5500=SL=04L=0/160 MBAR=XGV=SG, 160065000, 160065001, 160065002, 160065003, 160065100, 160065101, 160065102, 160065103, 160065104, 160065105, 160065106, 160065200, 160065201, 160065202, 160065203, 160065204, 160065205, 160065206, 160065207, 160065208, 161481552, 161481553, 161481554, 161481555, 161481556, 161514001, 161514002, 161514003, 161514004, 161514005, 161514006, 161514007, 161514008, 161514009, 161514010, 161514212, 161514213, 161514214, 161514215, 161514216, 161514217, 161514312, 161514313, 161514314, 161514402, 161514403, 161514404, 161514405, 161514406, 161514407, 161514412, 161514413, 161514414, 161514415, 161514416, 161514417, 161514432, 161515002, 161515003, 161515004, 161515005, 161515006, 161515007, 161515012, 161515013, 161515014, 161515015, 161515016, 161515017, 161515032, 161515033, 161515034, 161515035, 161582001, 161582002, 161582003, 161582004, 161582005, 161582006, 161582007, 161582008, 161582009, 161582010, 161586001, 161586002, 161586003, 161586004, 161586005, 182 PVC-U/EPDM 1"DN25 PN: 199182005, 198039081, 198039082, 198039083, 198039084, 198039085, 198039086, 198039087, 198039088, 198039089, 198150811, 198150812, 198150813, 198150814, 198150815, 198152000, 198152001, 198152002, 198152003, 198152004, 198152005, 198152006, 198152007, 198152008, 198152009, 198844010, 199044000, 199044001, 199044002, 199044003, 199044004, 199044005, 199044026, 199044027, 199044028, 199044029, 199044030, 199044031, 199044032, 199044033, 199044034, 199044052, 199044053, 199044054, 199044055, 199044056, 199044057, 199044058, 199044059, 199044060, 199044104, 199044105, 199044106, 199044107, 199044108, 199044109, 199044110, 199044112, 201PS-1C-C, 2323FGS-1A-3.5B-A-A-0-4GPM-O-5, 240/50, 2530FGS-1C-3.5B-A, 300162304, 342A8005G, 342A8201GMB, 342A8205AD, 350832210, 350896020, 350896024, 350896025, 350896026, 350896027, 355635503, 355635507, 355635508, 355635510, 355635511, 355635543, 355635551, 355635552, 355635553, 355635554, 355635555, 355635556, 37F013015, 37F013020, 37F013030, 37F023015, 37F023020, 37F023030, 37F023040, 37F023060, 37F023080, 37G013015, 37G013020, 37G013030, 37G013040, 37G013060, 37G013080, 37G023015, 37G023020, 37G023030, 37G023040, 37G023060, 37G023080, 44-1112-24-002, 44-1312-2082-005, 44-2262-241, 44-3214H283, 44-3264H283-001, 480 100W332A1EL F05D14, 480 150W332A1EL F07 D17, 480 200W232A1EL F10 D22, 480 250W232A1EL F10 D22 480 100W332A1ELF05 D14, 480 65W332A1ELF05 D11, 480150W332A1EL F07 D17, 5F-T2, 6000.240, 6002.240, 6002.320, 6004.240, 6004.320, 614357EA231PF, 6303.240, 6305.240, 631008SL13CN100/0KP, 721730206, 721730207, 721730208, 721730209, 721730210, 721730211, 721730212, 721730213, 721730214, 721730215, 721730216, 721730217, 721740106, 721740107, 721740108, 721740109, 721740110, 721740111, 721740112, 721740113, 721740114, 721740115, 724700313, 724700314, 724700315, 724700316, 727700206, 727700207, 727700208, 727700209, 727740106, 727740107, 727740108, 727740109, 727740110, 727740111, 7301.080, 7301.160, 7301.302, 7307.080, 7308.080, 7308.160, 7308.240, 7401.080, 7401.160, 761066328, 800047165, 800047166, 800047167, 800047168, 800047303, 800047304, 800047306, 8210G004 220/50 240/60, 8210G095  220/50 240/60, 8290A495, 8290B048, 8320G174 110/50 120/60, 8320G186 220/50 240/60, 8320R186 100-240 AC/DC, 8327C102F392LH9, 8327C102F39YTHN, 8327C102FN9YTH0, 8327C112FS9YTH0, 8327C302F29YTH1, 8327C302F392JH1, 8327C302F392KH1, 8327C302F39YTH1, 8327C302F49YTH1, 8327C302F89YTH1, 8327C305F292JH1, 8327C305F39YTH1, 8327C305F892JH1, 8327C312F29YTH1, 8327C312F89YTH1, 8651APBL2QA00DN, 8652APBL4QA00GN, AA200377, asco, asco numatic, asco numatic viet nam, Asco Solenoid Valve, Asco Việt Nam, asco viet nam distributor, asco vietnam, ascon, ascon techologic, ascon techologic vietnam, Ascon Tecnologic, Ascon Tecnologic Việt Nam, Ascon Tecnologic Vietnam, ascon vietnam, ashcroft, ashcroft viet nam, ashcroft việt nam, ashcroft viet nam distributor, azbil, azbil việt nam, azbil viet nam distributor, azbil vietnam, azbil yamatake viet nam, B09T, B10T, B11T, B22, B24, B26, B42 và B52, B44 và B54, B46, B56, BLP050, BLP075, BLP100, BLP150, BLP250, BLP600, BLPT050, BLPT075, BLPT100, BLPT150, BLPT250, BLPT400, Bộ điều khiển Ascon Tecnologic, Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ điều khiển nhiệt độ Ascon Tecnologic, Bộ giảm áp, Bộ giảm áp GEMU Model: N182, bộ lọc khí nén, cabac, Cabac Legend, Cabac Việt Nam, CAL120-10, CAL120-12, CAL150-10, CAL16-10, CAL16-6, CAL16-8, CAL185-10, CAL185-12, CAL25-10, CAL25-8, CAL35-10, CAL35-12, CAL35-8, CAL400LB, CAL500-16, CAL50-10, CAL50-12, CAL6-10, CAL6-6, CAL70-10, CAL70-12, CAL95-10, CAL95-12, CAL95-8, cảm biến áp suất, Cảm biến đo áp suất, cảm biến đo độ dẫn điện, cảm biến đo độ dẫn điện gf, Cảm biến đo nhiệt độ, cảm biến đo ORP, cảm biến đo ph, cảm biến đo ph/orp, cảm biến GF, cảm biến nhiệt độ, Cảm biến nhiệt độ Ascon Tecnologic, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ LOẠ K, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ LOẠ PT100, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ LOẠI E, cảm biến nhiệt độ RTD, cảm biến nhiệt độ Yamari, cảm biến phát hiện ngọn lửa, cảm biến quang, cảm biến quang Durag, cảm biến yamari, CAS120, CAS16, CAS185, CAS35, CAS4, CAS50, CAS70, CAS95, CHẤT LƯỢNG, CL16-6, CL25-8…., control panel, CT140BK/100, CT200BK/100, CT250BK, CT290BK, CT360BK, CT540BK-HD, CT710BK-HD, CT98BK/100, cung cấp thiết bị tự động hóa, dAEYANG, Daeyoon Scale, dai ly Ascon Tecnologic, ĐẠI LÝ GF, đại lý honeywell việt nam, đại lý phân phối, đại lý phân phối van điện từ Asco, đại lý thiết bị tự động hóa, đại lý van điện từ Asco, đầu cos nối, đầu cốt nối, dau dot honeywell, đầu nối, đầu nối cáp, Đầu nối công nghiệp, ĐẦU NỐI ĐA ĐIỂM, Đấu nối điện đơn, ĐẦU NỐI ĐƠN CỰC, dây thít cáp, dây thít cáp cabac, dca-500sm, DCS/SCADA M-system, D-GF 75, điện thông minh điều khiển bằng điện thoại, điều hòa tủ điện, điều khiển, Điều khiển Web, distributor meeting, D-LE 603 UAF-P, D-LX 110 UL-C1/M5/0000/PP2, D-LX 200 CBL-V1C-PCG-00, D-LX 200 IG-10/P2/0000/PCG, D-LX 200 IG-10/P2/0000/PCG D-LX 201 IG-C0/P2/0000/PCG, D-LX 200 IG-10/P2/0000/PCG D-LX 201 IG-C0/P2/0000/PCG: D-LX 201 IG-C0/P2/0000/PCG, D-LX 201 IG-C0/P2/0000/PCG, D-LX 201 UAF-C1 /P2/0000/PCG, D-LX 721 UA-C0/P2/0000/PCG, DN20C, DN9C, đo nồng độ bụi, đồng hồ áp suất, đồng hồ áp suất orange research, đồng hồ đo áp suất, Đồng hồ đo áp suất Ashcroft, đồng hồ đo nhiệt độ, D-R 320, DR 909, DR220, DR290, DR808, D-R909, DSN24C, DSN37C, DSN37C +PXN12C, dự án điện thông minh, dự kiện, D-UG 660 230A-420, đường ống gf, DUPLEX-UP, DUPLEX-UP- T/10HP, Durag, DURAG GROUP, DWA-2000A-PH, DXN25C, DXN37C, DYS, E290A021, EF8320G174 220/50 240/60, EF8320G202MO 24DC, F8320G174 220/50 240/60, Fantinelli, FIFQC1.25-6.4, FIMT1.25-6.4DG, FIMT2-6.4DG, FIMT5.5-6.4DG, FIQC1.25-4.8/.5, FIQC2-4.8/.5, FIQC2-6.4DG, FS1.25-4, FS1.25-5, FS1.25-6, FS2-4, FS2-5, FS2-6, FS5.5-4, FS5.5-5, FS5.5-6, G651AR001P250H0, G652AR003GA00H0, G652AR004GA00H0, G653ABBP6HA000A, G653APJP6GA00HN, Gastron, Gastron Việt Nam, gastron vietnam, GC61-174-27P310XXXXX1, GC75-144-A7101000XXX1, gemu, GEMU N082, GEMU N185, GEMU N186, Georg Fischer, Georg Fischer Việt Nam, gf, GF Việt Nam, giá rẻ, Giải pháp truyền thông không dây M-System, GN12, GN-16, GN-20, GN-25, GN25SO-2-6MM, GN25SO-3-7MM, GN25SO-4-6MM, GN25SO-5-5MM, GN-32, GN-40, GN63, HBJ320G174 AC110/50Hz, hệ thống điện thông minh, hiết bị chống sét, honeywell, honeywell distributor, honeywell viet nam, honeywell việt nam, honeywell viet nam distributor, honeywell vietnam, hộp ổ cắm, HT8320A108 230/50, ILS1.25, ILS1.25DG, ILS2, ILS2DG, ILS5.5, ILS5.5DG, Kho hàng cabac, kho hàng gf, KM1, KM1-HCRR-D-E, KM2, KM3-HCIR-D, KM3-LCIR-D- E--E----, KR1, KR3, KX3-HCIRRD--, KX3-HCRR-D-E, KX3-LCIR-D----E----, KX-7-MG4-42-M1-XCL, LẮP ĐẶT, lắp đặt biến tần, lắp đặt thi công, LCF-6-1-H/E, M-06075-01, M-0611-01, M-07173-01, M-07173-02, M-07173-03, M-07181-03, M-07181-07, M-07181-08, M-07722-01, M-08317-05, M-08510-01, M-08510-02, M-08510-03, M-08510-04, M-08610-01, M-08610-02, M-08610-03, M-08610-04, M-08711-01, M-08711-02, M-08711-03, M-08842-06, M-09188-01, M-09188-02, M-09188-03, M-10285-01, M-11099-01, M-11099-02, M-11099-03, M-11099-04, M-11099-05, M-11099-06, M-11099-07, M-11099-09, M-11099-10, M-11099-11, M-11099-12, M-12965-1000, M-12965-800, M-13062-01, M-14060-01, M-14060-02, M-14060-06, M-14066-03, M-14412-01, M-14862-01, M-14862-02, M-151151-01, M-151151-02, M-22099-01, M-22099-02, M-22099-04, M-22099-05, M503AR428759003, MAKF 240/AN, MAKF-240/AN, marechal, marechal electric, marechal việt nam, marechal viet nam distributor, marechal vietnam, MẶT BÍCH GF, MAT2-2403MY, MD7AST-24FF, MD7RB-GG-0, MDP-200/A33, MDP-24-1, MDP-4R/A33, MDP-65-1, MDP-LC/A33, MDP-MFA/A3, m-system, m-system việt nam, m-system vietnam, m-systen, NAA032/0030(S), NFETG353A047 24DC, NFETG353D134 24DC, nhà phân phối, nhà phân phối Ascon Tecnologic, nhà phân phối chính hãng, nhà phân phối chính hãng marechal tại việt nam, nhà phân phối Gemu tại Việt Nam, nhà phân phối hãng asco, nha phan phoi honeywell, nhà phân phối Marechal, nhà phân phối m-system chính hãng tại Việt Nam, nhà phân phối thiết bị tự động hóa, nhà phân phối van công nghiệp Asco, nhà thông minh, NNFA063/0045/0015TC(S), NNFA063/0060/0045TC, NNFA063/0060/0045TC(S), NNS0100/0160CDM0, NNS050/008000M0, NNS100/0250FA-S1, NP301, NP304, NP305, NP306, NPG-M201B, ntd, ổ cắm, Ổ cắm và phích cắm công nghiệp, ốc siết cáp, ỐNG CO NGÓT NÓNG CABAC, ỐNG CO NGÓT NÓNG CABAC CABAC, ỐNG NHỰA, ỐNG NHỰA GF, Orange, Orange Research, Orange viet nam, Orange việt nam, Orange viet nam distributor, P42BG06GHMS, phân phối chính hãng, phân phối chính hãng ascon, Phân phối chính hãng Ashcroft, PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG GF, phân phối chính hãng M-sytsem, phân phối chính hãng yamari, PHÂN PHỐI GF, PHASE ANGLE TRANSDUCER, phích cắm, PN12C, PN7C, Pressure gauge, pulse valves, PVDF/FKM 3"DN80  PN: 175546819, PVDF/FKM d63DN50 PN: 175546417, PXN12C, R480627305, R480630791, R480680345, ropo, ropo viet nam, ropo việt nam, ropo vietnam distributor, RT2-5, RT2-6, RT2-6DG, RT5.5-5, RT5.5-8, S2-300A, S2-312 3 1/2, S2-312P/S2-312U, S2-312PH, S2-312PT, S2-312ST, S2-334W/S2-334R, S2-334WT/S2-334RT, S2-400A, S2-400F, S2-400P, S2-412P, S2-412PA, S2-412RS, S2-500R, S2-800DT, S2-800MT, S2-800RS, S2-800WH/S2-800RH, S2-800WHT/S2-800RHT, S2-Series Digital Panel Meters, S3-DPT DIGITAL POWER TRANSDUCER, S3-DT FOUR OUTPUT DC SIGNAL TRANSMITTER, S3-FD FREQUENCY TRANSDUCER, S3-PD/S3-UD POWER FACTOR, S3-RHD VARHOUR TRANSDUCER, S3-WHD WATTHOUR TRANSDUCER, S3-WHW WATTHOUR SERIESWATT TRANSDUCER, sản phẩm Gemu, SC10-G03-63300BE10311, SC8210G002 24VDC, Scada, SCE210C094 24DC, SCE210C494 230/50, SCG353, SCG353A043, SCG353A044, SCG353G043 (Mã cũ SCG353A043), SCG353G043 230/50 240/50, SCG353G044 (Mã cũ SCG353.053), SCG353G044 (Mã cũ SCG353A044), SCG353G044 230/50, SCG353G0487 (Mã cũ SCG353A047), SCG353G051 230/50, SCG353G052 (Mã cũ SCG353.052), SCX8210D002- TPL 17224- 240/50, SCXG314C052, SCXG353G060, SD8210G007 110VAC/50Hz, Solenoid valve, Solenoid Valve Asco, SP108, SP111, SP112, SP115, SP208, SP211, SP212, SP213, SP215, SP308, SP311, STDW130-36PA, STDW17/3PA, STDW27/6PA, STDW43/10PA, STDW54/14PA, STDW72/22PA, STDW95-29PA, STDW95-30PA, taik, taik electric, TBFCT1, TC1130, TC1150, TC1170, TE-20x1000, TE-20x1600, TE-20x800, thi công, thi công lắp đặt, thi công và lắp đặt tủ điện, thiết bị chống sét lan truyền, thiết bị công nghiệp, thiết bị Data Loggers GL30-G, thiết bị điều khiển đầu đốt, Thiết bị đo độ dẫn điện, thiết bị đo độ dẫn điện GF, thiết bị đo GF, Thiết bị đo kiểm soát pH, thiết bị đo nồng độ bụi, thiết bị đo nồng độ bụi Durag, thiết bị đo pH, Thiết bị giám sát, thiết bị tự động hóa, thiết bị Wireless M-system, thiết kế, TMB-K3006-U, TOPWORX, TOPWORX tại Việt Nam, topworx viet nam, topworx việt nam, topworx viet nam distributor, TPL:16565 24DC, tủ điện, TỦ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, tự động hóa, type 375, type 523, type 542, type 546, UY TÍN, và SCG353G051 (Mã cũ SCG353A051), và SCG353G065 (Mã cũ SCG353.065), Van asco, Van ASCO EMERSON, van bi, Van bi B20, Van bi BB02, Van bi BB06, van bi Gemu, van bi gf, van bi nhựa, Van bi BB04, van bướm, van bướm gemu, van bướm gf, van cầu, van cầu màng, van điện từ, van điện từ ASCO™ Series 327C, van điện từ asco, van điều áp, van điều áp asco, Van điều áp GF, van điều khiển áp suất, van gemu, Van giảm áp, Van giảm áp loại 582, Van giảm áp V82., Van giảm áp  Model: GEMU N085, Van giữ áp, Van giữ áp loại 586, Van giữ áp suất Model: GEMU N086, Van giữ áp V86, van giũ bụi, van màng, van màng gemu 610, VAN MÀNG GF, Van rũ bụi Asco, Van solenoid asco, van vi, van xả GF, VCEFCMHTX8320G184MO TPL:24047 24/DC, WL40VN Series, WPG353A047 230/50, X8210G034 TPL: 18966 220/50 240/60, xi lanh khí nén, xy lanh khí nén, XY LANH KHÍ NÉN ASCO, Yamari, Yamari Thermocouples, Yamari Thermowells, Yamari Cảm biến nhiệt độ, Yamari Resistance Temperature Detectors, Yamari Temperature Sensor, Yamari Việt Nam, yamari viet nam distributor, yamari vietnam, Yamari Vietnam Distributor, ZT11-FQE-9VP1X5XXXXX1,

Tin liên quan

Bình luận

HeUaymqBrzvs

HeUaymqBrzvs - 09/26/2020 09:01:52

aZdqNDfYuTKVlw

lLObTigaQd

lLObTigaQd - 09/26/2020 09:01:42

OHcxblaLYASjM

drFYSxQBE

drFYSxQBE - 09/26/2020 09:01:29

bAvzLKHTSjDio

NgCLbRrKHoAk

NgCLbRrKHoAk - 09/26/2020 09:01:17

XwCaKrbzscQWti

Viết bình luận