Tỷ lệ & Kiểm soát lưu lượng van khí máy trộn và ống trộn Mixers & Mixing Tubes

Liên hệ Còn hàng

Máy trộn và ống trộn Mixers & Mixing Tubes của MAXONS lý tưởng để sản xuất hỗn hợp nhiên liệu và không khí rất đồng đều cho hầu hết mọi loại vòi đốt khí công nghiệp, vòi đốt NOx thấp hoặc ứng dụng quy trình. 

Được chế tạo với độ bền MAXON điển hình, cung cấp nhiều năm hoạt động miễn phí. Có nhiều tùy chọn điều khiển, kích thước và cấu hình cung cấp tính linh hoạt cho hầu hết mọi ứng dụng hoặc yêu cầu thiết kế.

Tự hào là Công ty NTD phân phối chính hãng Eclipse, Honeywell, MAXON, KROM SCHRODER... Chuyên cung cấp các dòng đầu đốt uy tín, chính hãng và chất lượng nhất trong ngành. 

Trong đó, tỷ lệ & Kiểm soát lưu lượng van khí máy trộn và ống trộn Mixers & Mixing Tubes được chia thành:

+ HG Mixing Tubes
+ LG Mixing Tubes
+ MG Mixing Tubes
+ Multi Ratio Mixers
+ PREMIX® Blower Mixers
+ VENTITE™ Inspirators

HG Mixing Tubes

Using the kinetic energy of higher gas pressures, the Series "HG" Mixing Tube provides a thoroughly blended air/gas mixture. The higher gas pressure allows use of a lower pressure combustion air blower. In combination with a MAXON MICRO-RATIO® flow control valve and combustion air blower, the "HG" Mixing Tube can provide localized mixing of air and fuel to single or multiple industrial burner systems. Adjustment is simple through single point proportioning.

LG Mixing Tubes

Series "LG" Mixing Tubes provide thorough blending of the air/gas mixture for all MAXON premix industrial burner systems. Most clean, low pressure gases may be used. When combined with a combustion air blower and MAXON MICRO-RATIO® flow control valve, the "LG" Mixing Tube can offer localized mixing of pre-proportioned air and fuel to single or multiple burner systems. A wide range of capacities provides application flexibility.

MG Mixing Tubes

- Air/fuel gas mixing devices for use with all MAXON burner systems to provide thorough
  blending of air/gas mixture.
- Mixing tubes are available for mixing air/natural gas, tubes with special inserts
  for air/LPG, and any other combination of gasses.
- Operates with low air and fuel pressures.
- May be used with single or multiple burner systems.
- The mixing tubes combine fuel jet mixing, vortex mixing and swirl mixing to
  guarantee best mixture homogeneity.
- Flanged air inlet and mixture outlet to meet the most stringent codes for fuel
  gas piping connections.
- 100 % carbon steel, optional available in 100 % stainless steel.

Multi Ratio Mixers

Thorough blending of the air / gas mixture for all MAXON premix burner systems is provided in our Multi Ratio Mixing Tubes. Most clean, low pressure gases may be used in these mixers. These Mixing Tubes can offer localized mixing of pre-proportioned air and fuel to single or multiple industrial burner systems. A wide range of capacities provides flexibility within your applications.

PREMIX® Blower Mixers

PREMIX® Blower Mixers provide a convenient, flexible method of supply premixture for a variety of industrial burners. Air for combustion is drawn in through the ratio valve where it can be throttled. That same ratio valve includes a gas butterfly valve cross linked to the air valve. A multiple-screw cam design permits fuel flow to be matched to air flow at each firing position. This gives excellent control and allows on-ratio firing through wider operating ranges than venture mixers can provide.

VENTITE™ Inspirators

VENTITE™ Inspirators provide a low-cost means of supplying air/gas mixture to premix-type gas burners. Gaseous fuel under high pressure is introduced through a drilled spud orifice into the venturi throat, pulling in a proportional amount of combustion air. The air and gas are mixed and may be used to supply most premix-type industrial burner nozzles.

NTD nhà phân phối RATIO & FLOW CONTROL VIET NAM Distributor | HONEYWELL VIETNAM / ECLIPSE VIETNAM / MAXON VIETNAM 

------------------------
CÔNG TY CỐ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NTD
VPGD: Số 9, Ngõ 651/82/3 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0971961212
Mail: sales@ntd-automation.com

Tags: