GO ™ Switch Model 21

Liên hệ Còn hàng

GO Switch Model 21
GO ™ Switch Model 21
là một trong những thiết bị được thiết kế cung cấp khả năng cảm biến đầu cuối và bố trí tiếp điểm Double Pole Double Throw (DPDT) tùy chọn. 
Bên cạnh đó, GO Switch Model 81 không tiêu thụ điện năng để hoạt động và không có hiện tượng rò rỉ hoặc sụt áp. Nó có các điểm tiếp xúc được gắn kín, nhấp nháy bằng vàng, cảm ứng không chạm và phản hồi hành động nhanh trong một thiết kế công tắc vuông có kích thước 38mm vuông x cao 111mm.
Với phạm vi cảm biến 1/4 ™, các tùy chọn đi dây bao gồm: Lựa chọn AC, DC, N / O hoặc N / C. Trong đó, GO Switch Model 21 là Công tắc GO ban đầu trên thế giới. Được thiết kế đơn giản, vỏ chắc chắn, phạm vi cảm biến dài và sự chấp thuận toàn cầu khiến các thiết bị chuyển mạch này trở thành lựa chọn lý tưởng ở bất kỳ nơi nào cần cảm biến tiệm cận đáng tin cậy.  
Một số tính năng chung cho tất cả các kiểu máy này bao gồm dải nhiệt độ hoạt động tiêu chuẩn từ-50 ° C đến 105 ° C (-58 ° F đến +221 ° F) và các tiếp điểm khô SPDT mạ vàng.
Đặc trưng (Features)
• Single Pole Double Throw (SPDT) 5A/240VAC, 10A/120VAC, 3A/24VDC
• AC/DC, NO/NC Wiring Flexibility
• -50 °C to 105 °C (-58 °F to +221 °F) operating temperature
• 10 mm (3/8 in) Sensing Distance (Ferrous Metal)
• Dry Contact
• Intrinsically Safe
• Side sensing
• Gold Plated Contacts
Tùy chọn (Options)
• 316L Stainless Steel Housing
• Terminal Block, Lead Wires, or Cables
• Latching Contacts
• SubSea Connectors
• Quick Disconnects - Micro or Mini
• Global Hazardous Area Approvals
* Một số GO Switch Model 21 mà công ty NTD cung cấp:
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-10-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11110-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11116-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11116-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11116-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11117-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11117-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11117-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11117-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11118-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11118-00M
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11118-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11118-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11118-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11118-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11118-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11118-DBA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11118-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11118-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11120-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11123-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11123-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11123-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11123-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11123-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11123-F30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11124-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11124-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11124-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11124-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11124-B15
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11124-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11124-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11124-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11125-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11126-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11126-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11126-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11126-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11126-B40
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11126-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11127-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11127-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11127-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11127-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11127-DCG
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-3DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-4DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-DCG
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11128-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11130-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11136-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11136-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11138-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11138-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11138-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11140-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11143-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11143-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11144-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11144-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11144-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11146-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11147-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11148-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11148-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11148-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11148-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11210-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11216-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11218-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11218-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11218-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11220-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11223-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11223-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11224-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11224-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11224-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11224-B25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11225-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11226-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11226-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11226-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11228-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11228-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11228-A25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11228-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11228-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11228-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11230-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11236-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11237-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11237-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11243-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11243-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11243-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11244-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11246-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11246-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11248-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11248-3DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11248-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11248-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11248-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11310-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11316-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11318-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11318-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11318-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11320-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11323-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11323-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11324-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11324-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11324-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11324-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11325-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11326-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11326-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11327-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11327-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11327-B50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11328-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11328-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11328-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11328-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11328-DCG
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11330-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11336-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11336-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11337-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11340-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11346-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11346-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11348-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11348-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11410-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11416-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11418-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11420-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11423-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11423-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11425-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11426-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11428-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11428-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11428-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11437-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11440-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11444-A15
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11510-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11516-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11516-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11516-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11516-A40
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11516-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11517-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11517-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11517-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11517-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11517-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11517-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11518-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11518-00M
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11518-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11518-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11518-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11518-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11518-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11518-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11518-DBD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11518-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11520-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11523-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11523-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11523-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11523-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11523-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11523-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11523-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11524-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11524-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11524-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11524-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11524-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11524-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11524-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11525-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11526-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11526-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11526-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11526-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11526-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-A20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-A25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-A40
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-A50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-A55
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-A60
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-DBD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11527-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-3DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-4DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-DBA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-DBD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11528-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11530-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11536-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11536-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11537-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11537-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11537-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11537-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11538-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11538-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11538-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11538-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11538-B30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11538-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11538-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11540-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11543-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11543-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11543-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11543-B25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11543-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11544-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11544-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11544-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11544-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11546-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11546-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11547-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11547-A25
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11547-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11547-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11547-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11548-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11548-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11548-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11548-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11548-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-11548-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17110-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17116-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17120-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17123-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17123-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17124-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17126-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17128-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17128-DBA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17128-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17130-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17143-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17147-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17210-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17226-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17318-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17318-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17324-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17328-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17328-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17410-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17420-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17510-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17516-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17518-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17518-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17520-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17523-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17524-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17524-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17524-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17526-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17526-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17526-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17527-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17528-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17528-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17528-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17528-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17528-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17528-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17530-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17536-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17538-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17538-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17540-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17543-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17544-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17546-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-17547-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31210-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31218-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31218-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31220-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31224-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31410-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31420-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31424-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31510-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31516-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31516-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31518-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31518-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31520-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31523-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31523-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31524-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31524-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31526-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31526-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31527-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31527-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31528-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31528-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31528-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31530-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31536-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31538-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31544-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31548-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31548-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-31548-F75
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51110-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51116-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51116-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51117-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51118-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51118-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51118-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51123-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51123-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51123-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51124-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51124-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51124-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51124-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51126-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51128-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51128-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51128-DBD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51136-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51138-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51143-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51143-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51143-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51148-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51218-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51223-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51316-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51318-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51323-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51324-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51326-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51328-DCG
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51336-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51516-A15
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51516-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51516-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51517-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51518-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51518-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51518-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51518-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51518-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51523-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51524-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51524-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51524-B30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51524-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51524-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51526-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51526-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51526-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51527-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51527-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51528-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51528-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51528-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51528-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51528-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51528-DCG
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51536-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51538-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51544-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51548-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51548-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-51548-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57118-00
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57118-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57126-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57224-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57326-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57516-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57523-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57524-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57528-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57544-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-57546-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-61128-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-61516-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-61524-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-61528-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch    21-61548-A3

Hiện Công ty NTD là nhà phân phối các thiết bị TOPWORX GO ™ Switch Model 81Model 21 chính hãng, chất lượng với giá thành cạnh tranh. Nếu Quý khách hàng muốn tìm mua các sản phẩm, thiết bị này. Xin vui long truy cập Website: http://ntd-automation.com/ hoặc liên hệ số Hotline 0971961212 để được hỗ trợ tư vấn cụ thể!

TOPWORX VIETNAM | TOPWORX VIET NAM Distributor | TOPWORX VIETNAM GIÁ CẢ CẠNH TRANH / ASCO VIETNAM / AVENTIC VIETNAM / TESCOM VIETNAM

------------

Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại thiết bị công nghiệp NTD
Hotline: 0971961212 
Email: sales@ntd-automation.com
#nhà phân phối van công nghiệp Topworx  #đại lý phân phối van điều khiển Topworx
#Van topworx #đại lý van điều khiển topworx #Asco Việt Nam #Đại lý Topworx Valve

Tags: