GO ™ Switch Model 74

Liên hệ Còn hàng

GO Switch Model 74

GO™ Switch là cảm biến tiệm cận một mảnh và cụm hộp nối cho phép người dùng cuối kết nối trực tiếp với cảm biến, giảm thời gian quấn lại và được xây dựng để hoạt động bền bỉ trong những điều kiện khắt khe nhất.

Trong đó, GO™ Switch Model 74 vượt trội hơn cả so với các công tắc tiệm cận cảm ứng trong các ứng dụng khắc nghiệt nhất.

Được kết cấu bằng thép không gỉ, cấu hình tiếp xúc AC / DC, NO / NC và SPDT / DPDT linh hoạt, khả năng chống ăn mòn vượt trội và các chứng nhận toàn cầu cho tất cả các khu vực nguy hiểm.

  • Đặc trưng (Features)

• Single Pole Double Throw (SPDT) 2A/240VAC, 4A/120VAC, 3A/24VDC

• AC/DC, NO/NC Wiring Flexibility

• -50 °C to +105 °C (-58 °F to +221 °F) operating temperature

• 2.5 mm (0.100 in) Sensing Distance (Ferrous metal)

• Dry Contact

• Intrinsically Safe

• End Sensing

• Palladium Silver Contacts

• Stainless Steel 316L Housings

  • Tùy chọn (Options)

• High Temperature: -50 °C to +204 °C (-58 °F to +400 °F)

• Pressure Rating: 2,000, 5,000, 10,000 PSI (140, 240, 690 bars)

• Lead Wires or Cables

• Water Resistant Squeeze Connectors

• Quick Disconnects – Micro

• 5/8” or M18 metric thread

• ATEX/IECEx Hazardous Area Approvals

* Một số GO Switch Model 74 mà công ty NTD cung cấp và phân phối:

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13222-F15

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13222-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13222-F25

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13222-F3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13222-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13227-H2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13228-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13228-F20

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13228-F3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13228-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13228-H2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13268-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13268-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13522-F15

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13522-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13522-F20

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13522-F25

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13522-F3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13522-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13522-H2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13522-H3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-A2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-A3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-A4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-B15

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-B2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-B3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-B4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-C2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-C3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-C30

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-C4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-DBD

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-F3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13527-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-A100

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-A2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-A20

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-A25

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-A275

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-A3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-A30

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-A4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-A50

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B100

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B110

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B15

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B20

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B30

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B40

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B60

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-B90

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C100

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C15

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C20

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C275

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C30

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C35

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C50

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-C80

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-DBA

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-DBD

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-F3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-F30

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13528-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13562-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13562-F3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13562-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13567-B2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13567-B3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13567-B4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13568-A2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13568-B2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13568-B25

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13568-B4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13568-DBA

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-13568-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14232-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14232-F3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14232-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14238-F15

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14238-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14238-F3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14238-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14532-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14532-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14537-B3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14537-DBD

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14538-A2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14538-A3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14538-A4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14538-B2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14538-B3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14538-B4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14538-C2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14538-DBA

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14538-DBD

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-14538-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-15542-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-15548-A4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-LLS

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74-LLS-A

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13222-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13228-F4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13522-F2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13522-F3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13522-F50

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13527-A4

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13527-DBD

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13528-A2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13528-A3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13528-B2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13528-B3

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13528-C2

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13528-DBD

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      74M-13568-F2

Tự hào là công ty chuyên phân phối các sản phẩm Topworx chính hãng và chất lượng nhất trong ngành với giá cả tốt nhất, được nhiều nhà máy tin tưởng và lựa chọn đặt hàng.

TOPWORX VIETNAM | TOPWORX VIET NAM Distributor | TOPWORX VIETNAM GIÁ CẢ CẠNH TRANH / ASCO VIETNAM / AVENTIC VIETNAM / TESCOM VIETNAM

------------

Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại thiết bị công nghiệp NTD
Hotline: 0971961212 
Email: sales@ntd-automation.com
#nhà phân phối van công nghiệp Topworx  #đại lý phân phối van điều khiển Topworx
#Van topworx #đại lý van điều khiển topworx #Asco Việt Nam #Đại lý Topworx Valve

Tags: