TopWorx ™ DXS

Liên hệ Còn hàng

TopWorx ™ DXS

Hầu hết các nhà máy sản xuất đều sản xuất tại một địa điểm, hay tại nhiều điểm trên toàn khắp thế giới. Thì đội ngũ kỹ sư và chuyên gia tư vấn ứng dụng của TOPWORX đều có thể giúp các chủ doanh nghiệp có thể tìm ra công nghệ phù hợp để đáp ứng các yêu cầu vận hành khắt khe nhất của mình đối với:
+ Van điện từ
+ Xi lanh & Bộ truyền động khí nén
+ Hệ thống van & van khí nén
+ Chuẩn bị không khí
+ Ghế góc, chốt & van màng
+ Công nghệ thông minh
+ Sản phẩm vi lỏng
+ Công nghệ chân không
+ Sản phẩm đốt cháy
+ Sản phẩm hút bụi
+ Cảm biến & Điều khiển
+ Bộ điều chỉnh & Van chính xác
+ Van thiết bị
+ Phụ kiện
Trong đó, TopWorx ™ DXS cung cấp các giải pháp theo hướng công nghệ và cải thiện độ chắc chắn và hiệu quả hoạt động của ứng dụng tự động hóa máy và tự động hóa công nghiệp.
Là bộ điều khiển van bằng thép không gỉ 316, TopWorx ™ DXS  được kết hợp với mạng bus, van điều khiển và cảm biến vị trí thành một vỏ chống cháy nổ được chứng nhận toàn cầu duy nhất gắn vào bất kỳ gói van tự động nào.
Bên cạnh đó, bộ điều khiển van rời D-Series còn có khả năng tồn tại trong hầu hết mọi điều kiện của nhà máy. Khả năng chống ăn mòn và kết cấu hạng nặng của nó mang lại hiệu suất vượt trội trong các ứng dụng khắt khe nhất. 
* Một số model mà TopWorx ™ DXS cung cấp:
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H0GM3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H0GN3S
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H0GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H0GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H0GNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H0GR3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H0GS3S
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H0GS4S
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H0GSES
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H0ZNES
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H1BNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H1GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H1GN4E
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H1GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H1GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H1GNMB162
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H1GS4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H1GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H1YN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H2BREB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0H2BSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0X1BSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0X1GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0X1GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0X1GS3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0X1GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-0X2BNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-310GSMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-320BNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-841GN6B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-AS1GMEB2A3
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-AS1GMMB2A3
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-AS1GNEB1621
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-AS1GNEB2A3
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E20BMMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E20BN6S0000B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E20GMMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E20GMMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E20GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E20GNEB1S2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E20GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E20GNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E20GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E21BMMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E21BN4B162
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E21GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E21GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E21GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-E30GN3S
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-EH0GN3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-EH0GN3S
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-EH0GNES
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-EH0GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-EH0GNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-EH1GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-ES1GN3B162T
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-ES1GN3V000T
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-ES1GN4B162T
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-ES1GN4B762T
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GMMBP62
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GN4BP62
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GNEBP621
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GNEBR621
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GNEBRS2B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GNMBP62
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GNMBP620F
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GNMSP62
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GNMSP63
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GNMSP6C0F
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF0GSMBP621
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF1GMMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF1GNEBPS2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF1GRMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF1GSEEPA2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-FF2GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-K20GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-K21GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-K21GNEB162
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-K21GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-K41GN3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L201NEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L20GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L20GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L20GNEB162
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L20GNES
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L20GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L20GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L20GSEB162
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L20GSES
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L20GSMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L214MMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L214N4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L214NEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L214NMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L214NMS0000B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21BM4B0000B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21BNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21BNEB0000B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21BNEB1620B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21BNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21BS3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21BSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21BSMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GM3B1621
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GMMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GN3B1621
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GN4B0000R
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GN6B1621
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNEB0000B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNEB162
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNEB1620B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNEB1621
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNEB1S2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNEB262
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNEE
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNES
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNEV
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNEV262
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNMB0000B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNMB162
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GS4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GS4B1A21
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GS6B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GSEB162
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GSEB1S2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GSEE7S2A
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GSES
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21GSMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21RSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21YN3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21YNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21ZN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21ZNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L21ZNMB0000B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L22GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L22GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L30GN3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L31GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L40GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L40GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L414N4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L41BNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L41GMEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L41GMMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L41GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L41GN6B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L41GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L41GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L41GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L41ZNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-L42GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LH0GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LH0GNES
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LH0GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LH14MMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LH1GM3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LH1GMMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LH1GN3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LH1GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LH1GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX17NMB0000R
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1BSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GM3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GMMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GN3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GN6B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GNEB1S2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GNEE1S2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GNES2S2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GNEV2S2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GNMB1S2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GS3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-LX1GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M20GN3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21BNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21BNMB0000B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21BNME
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21BSMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GN3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GN3B262
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GNEB1620B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GNEB1A2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GNMB1S2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GNMB462
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GNMB762
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GS3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GSEB162E
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21GSEB1A20B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21YS3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M21ZNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M41BNMB0000B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-M41GNMV
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-MH1GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-MX1GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-MX1GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-MX1GS3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-MX1GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-PN1GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-PN1GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-T20GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-T21GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-T21GN4S
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-T21GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-T21GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-T21GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-T21GSMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z11GNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z20GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z20GNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z21GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z21GN6B1S2
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z21GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z21GNEB162
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z21GNMB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z21GNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z21GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z31GN4B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z31GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-Z41GM3S0000R
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-ZH0GN3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-ZH0GNMS
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-ZH1GNEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-ZH1GSEB
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-ZHWGN3B
Topworx Viet Nam – Bộ điều khiển Van    DXS-ZHWGNMB
Ngoài ra, các bộ điều khiển còn sở hữu chứng chỉ IECEx, ATEX và UL trong một mô hình duy nhất, giúp khách hàng toàn cầu dễ dàng chuẩn hóa các hoạt động trên các cơ sở của họ. Bộ điều khiển D-Series cũng mang các chứng chỉ NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO, và EAC và EAC.
Được thiết kế với công nghệ cảm biến GO Switch của chúng tôi, dòng D-Series của chúng tôi mang đến những khả năng tốt nhất trong phân khúc. Công tắc TopWorx GO được làm kín để vượt trội hơn tất cả các cảm biến vị trí khác trong điều kiện nóng, lạnh, ướt, bẩn, lạm dụng, ăn mòn và cháy nổ. Thiết kế cam độc đáo của nó cho phép thiết lập nhanh chóng và chính xác các vị trí của GO Switch, giảm thiểu dải chết và độ trễ đến mức tối thiểu.
NTD là một trong những nhà phân phối cung cấp các thiết bị van TopWorx ™ DXS  với chất lượng và giá cả tốt nhất trên thị trường - được nhiều doanh nghiệp tin tưởng và lựa chọn sư dụng.

 

TOPWORX VIETNAM | TOPWORX VIET NAM Distributor | TOPWORX VIETNAM GIÁ CẢ CẠNH TRANH / ASCO VIETNAM / AVENTIC VIETNAM / TESCOM VIETNAM

------------

Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại thiết bị công nghiệp NTD
Hotline: 0971961212 
Email: sales@ntd-automation.com
#nhà phân phối van công nghiệp Topworx  #đại lý phân phối van điều khiển Topworx
#Van topworx #đại lý van điều khiển topworx #Asco Việt Nam #Đại lý Topworx Valve

Tags: