GO ™ Switch Model 77

Liên hệ Còn hàng

GO ™ Switch Model 77

GO ™ Switch cung cấp sự đảm bảo tuyệt đối trong các ứng dụng khó khăn nhất bằng cách tăng độ tin cậy, lợi nhuận và giảm thời gian ngừng hoạt động. Được thiết kế để đáp ứng các ứng dụng khó đồng thời cung cấp độ tin cậy cao và tính linh hoạt trong lắp đặt, các mẫu máy bền bỉ, đáng tin cậy và giá cả phải chăng này được thiết kế để cung cấp độ tin cậy trong mọi môi trường. 

Trong đó, GO ™ Switch Model 77 sở hữu các tính năng tuyệt vời giống như Model 73 và 74 nhưng có thêm lợi ích là chiều dài lớn hơn nhiều.

Đặc trưng (Features):

• Single Pole Double Throw (SPDT), 2A/240VAC, 4A/120VAC, 3A/24VDC

• AC/DC, NO/NC Wiring Flexibility

• -50 °C to +105 °C (-58 °F to +221 °F) operating temperature

• 2.5 mm (0.100 in) Sensing Distance (Ferrous metal)

• 316L Stainless Steel Housings

• Dry Contact

• Intrinsically Safe

• End Sensing

• Palladium Silver Contacts

Tùy chọn (Options):

• High Temperature: -50 °C to +204 °C (-58 °F to +400 °F)

• Pressure Rating: 2,000, 5,000, 10,000 PSI (140, 240, 690 bars)

• Lead Wires or Cables

• SubSea Connectors

• Quick Disconnects – Micro or Mini

• 5/8” or M18 metric thread

• Global Hazardous Area Approvals

* Một số model GO ™ Switch Model 77 mà công ty NTD cung cấp:

Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13522-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13522-F20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13522-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13522-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-B100
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-B20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-B30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-B50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13523-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-B200
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-B50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13524-H2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13526-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13526-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13526-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13526-A50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13526-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13526-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13526-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13526-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13526-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13527-4DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13527-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13527-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13527-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13527-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13527-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13527-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13527-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-3DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-3DE
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-4DE
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-B100
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-B15
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-B20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-B50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-DBA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-DBD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13528-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13529-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13529-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13529-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13529-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13529-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13529-H3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13529-H4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13562-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13562-F20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13562-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13563-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13566-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13566-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13567-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13568-3DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13568-3DE
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13568-4DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13568-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13568-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13568-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13568-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13569-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-13569-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14532-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14532-F3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14532-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14532-F40 
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14532-F50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14537-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14537-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14537-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14537-A50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14537-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14537-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-3DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-3DE
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-A4
Toporx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-B100
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-B30
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-DCD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-F50
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14538-F60
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14539-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14539-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14539-B2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14539-B20
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14539-B4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14573-A3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-14573-A4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-15542-F2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-15542-F4
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-15548-3DD
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-15548-3DE
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-15548-A2
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-15548-B3
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      77-15548-DCA
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      775XD11I5WA3WK9
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      775XD11NAWA3WK9
Topworx Viet Nam- Công tắc Go Switch      775XE11I5WA3WK9

NTD.JSC - Công ty CP kỹ thuật và thương mại thiết bị công nghiệp NTD là nhà phân phối Topworx VietNam hàng đầu với chất lượng và giá cả tốt nhất trên thị trường

Được thiết kế để cung cấp cách tiếp cận phù hợp nhất trong nhiều quy trình, ứng dụng và điều kiện dịch vụ, bất kể thiết bị truyền động/van hay nhà sản xuất. Đáp ứng được mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

TOPWORX VIETNAM | TOPWORX VIET NAM Distributor | TOPWORX VIETNAM GIÁ CẢ CẠNH TRANH / ASCO VIETNAM / AVENTIC VIETNAM / TESCOM VIETNAM

------------

Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại thiết bị công nghiệp NTD
Hotline: 0971961212 
Email: sales@ntd-automation.com
#nhà phân phối van công nghiệp Topworx  #đại lý phân phối van điều khiển Topworx
#Van topworx #đại lý van điều khiển topworx #Asco Việt Nam #Đại lý Topworx Valve

 

Tags: